36 

קרא עוד


תושבת מתכווננת מנוע קלה  ואיכותית למנועי 90-120

עמידה ברעידות וזעזועים של המנוע.

התושבת מורכבת משתי יחידות

מגעיה ללא ברגי הידוק