30 

קרא עוד


תושבת מתכווננת מנוע קלה  ואיכותית למנועי .60-.90

עמידה ברעידות וזעזועים של המנוע.

התושבת מורכבת משתי יחידות

מגעיה ללא ברגי הידוק