על מנת למצוא את החלק הרצוי בצורה נוחה יש להיכנס לשרטוט הרכב (מוצר ראשון בקטגוריה) למצוא את המקט של החלק הרצוי ולהקליד את המקט בשורת החיפוש באתר (אייקון זכוכית מגדלת)