טיסן ספורט למנועי 60-90 הטיסן דורש 7 סרווים ומומלץ להשתמש בשלט 6 ערוצים ומעלה.


1150