בקובץ המצורף תוכלו לצפות בשרטוט הרכב המציין את כל מספרי חלקיו