בקובץ המצורף תוכלו לצפות בשרטוט הרכב המציין את כל מספרי חלקיו נשמח לסייע בכל שאלה בטלפון 04-840-66-26