הטיסנים מותאמים למערכות FPV אך מערכות אלו לא מגיעות עם הטיסנים

טיסנים