שרטוט XMAXX 8S


בקובץ המצורף תוכלו לצפות בשרטוט הרכב המציין את כל מספרי חלקיו