הטיסן האולטימטיבי למטיס המתחיל קיט טיסן כנף עילית לבנייה עצמית כולל כל הציוד הדרוש מלבד מערכת רדיו ודבקים


900 

קרא עודכולל: מנוע ברשלס, בקר מהירות, מדחף, כן נסע וגלגלים, חיבורי EZ ,ציפוי לכנפיים, לוח עבודה , סוללת ליפו, מטען USB והוראות הרכבה בעברית, אנגלית, ספרדית וערבית ) ללא שלט ודבקים (